Ovi uslovi regulišu korištenje foruma Ludoa.ba. Da bi koristili isti, morate prihvatiti uslove korištenja Ludoa.ba portala.

Ludoa.ba vam može nuditi i druge proizvode i usluge, pod drugim terminima. Ovi uslovi se odnose samo na forum.

Preskoči na:

Važni uslovi


Ovi uslovi uključuju niz bitnih odredbi koje utiču na vaše pravo i obaveze, kao što su odricanje odgovornosti u Odricanje od odgovornosti, ograničenja odgovornosti kompanije Granice odgovornosti, vaš pristanak da pokrijete štete nanesene vašim pogrešnim korištenjem frouma u Vaša odgovornost, i sporazum o arbitraži u Sporovima.

Vaše dopuštenje za korištenje foruma

U skladu sa ovim uslovima, kompanija vam daje dozvolu da koristite forum. Svi moraju prihvatiti ove uslove da bi koristili forum.

Uslovi korištenja Foruma

Vaša dozvola za korištenje foruma podliježe sljedećim uslovima:

 1. Morate imati najmanje trinaest godina.

 2. Više ne možete koristiti forum ako vas kompanija direktno kontaktira i kaže da ne smijete.

 3. Morate koristiti forum u skladu sa Prihvatljivom upotrebom i Standardima sadržaja.

Prihvatljiva upotreba

 1. Ne smijete kršiti zakon koristeći forum.

 2. Ne smijete koristiti ili pokušavati koristiti tuđi nalog na forumu bez njihove posebne dozvole.

 3. Ne smijete kupovati, prodavati ili na drugi način trgovati korisničkim imenima ili drugim jedinstvenim identifikatorima na forumu.

 4. Ne smijete slati oglase, lančana pisma ili druge pozive putem foruma, niti koristiti forum za prikupljanje adresa ili drugih ličnih podataka za komercijalne mailing liste ili baze podataka.

 5. Ne smijete automatizirati pristup forumu, niti pratiti forum, na primjer pomoću web pretraživača, dodatka ili dodatka za pretraživač ili drugog računarskog programa koji nije web pretraživač. Možete indeksirati forum da biste ga indeksirali za javno dostupan pretraživač, ako ga pokrenete.

 6. Ne možete koristiti forum za slanje e-pošte listama za distribuciju, novinskim grupama ili pseudonima grupne pošte.

 7. Ne smijete lažno implicirati da ste povezani s kompanijom ili da ste je podržani od strane kompanije.

 8. Ne smijete hiperlinkovati na slike ili drugi nehipertekstualni sadržaj na forumu na drugim web stranicama.

 9. Ne smijete ukloniti nikakve oznake koje pokazuju vlasništvo nad materijalima koje preuzimate sa foruma.

 10. Ne smijete prikazati bilo koji dio foruma na drugim web stranicama sa <iframe>.

 11. Ne smijete onemogućiti, izbjeći ili zaobići bilo kakva sigurnosna ili pristupna ograničenja foruma.

 12. Ne smijete opterećivati ​​infrastrukturu foruma nerazumnim brojem zahtjeva ili zahtjeva koji su osmišljeni da nametnu nerazumno opterećenje informacionim sistemima koji se nalaze u osnovi foruma.

 13. Ne smijete se predstavljati kao drugi putem foruma.

 14. Ne smijete ohrabrivati ​​ili pomagati bilo kome ko krši ove uslove.

Standardi sadržaja

 1. Forumu ne smijete slati sadržaj koji je nezakonit, uvredljiv ili na drugi način štetan za druge. Ovo uključuje sadržaj koji je uznemirujući, neprikladan ili uvredljiv.

 2. Forumu ne smijete slati sadržaj koji krši zakon, krši nečija prava intelektualne svojine, narušava nečiju privatnost ili krši ugovore koje imate s drugima.

 3. Forumu ne smijete slati sadržaj koji sadrži zlonamjerni kompjuterski kod, kao što su kompjuterski virusi ili špijunski softver.

 4. Ne možete slati sadržaj na forum kao samo čuvar mjesta, koji sadrži određenu adresu, korisničko ime ili drugi jedinstveni identifikator.

 5. Ne možete koristiti forum za otkrivanje informacija za koje nemate pravo da ih otkrijete, kao što su povjerljive ili lične informacije drugih.

Izvršenje

Kompanija može istražiti i krivično goniti kršenja ovih uslova u najvećoj zakonskoj mjeri. Kompanija može obavestiti i sarađivati ​​sa organima za sprovođenje zakona u procesuiranju kršenja zakona i ovih uslova.

Kompanija zadržava pravo izmjene, redigovanja i brisanja sadržaja na forumu iz bilo kojeg razloga. Ako smatrate da je neko poslao sadržaj na forum kršeći ove uslove, kontaktirajte nas odmah.

Vaš account

Morate kreirati i prijaviti se na račun da biste koristili neke funkcije foruma.

Da biste kreirali nalog, morate dati neke podatke o sebi. Ako kreirate nalog, pristajete da navedete, u najmanju ruku, važeću adresu e-pošte i da ćete tu adresu održavati ažurnom. Svoj račun možete zatvoriti u bilo koje vrijeme putem e-pošte <kontakt_email>.

Slažete se da ćete biti odgovorni za sve radnje koje se poduzimaju korištenjem vašeg računa, bilo da ste ovlašteni ili ne, sve dok ne zatvorite svoj račun ili obavijestite kompaniju da je vaš račun kompromitovan. Saglasni ste da ćete odmah obavijestiti kompaniju ako sumnjate da je vaš račun kompromitovan. Saglasni ste da odaberete sigurnu lozinku za svoj račun i da je čuvate u tajnosti.

Kompanija može ograničiti, suspendovati ili zatvoriti vaš nalog na forumu u skladu sa svojom politikom za postupanje sa zahtevima za uklanjanje u vezi sa autorskim pravima, ili ako kompanija opravdano veruje da ste prekršili bilo koje pravilo u ovim uslovima.

Vaš sadržaj

Ništa u ovim uslovima ne daje kompaniji nikakva vlasnička prava nad intelektualnom svojinom koju delite sa forumom, kao što su informacije o vašem nalogu, postovi ili drugi sadržaj koji pošaljete na forum. Ništa u ovim uslovima ne daje vam bilo kakva vlasnička prava nad intelektualnom svojinom kompanije.

Između vas i kompanije, ostajete isključivo odgovorni za sadržaj koji pošaljete na forum. Slažete se da nećete pogrešno implicirati da je sadržaj koji pošaljete na forum sponzoriran ili odobren od strane kompanije. Ovi uslovi ne obavezuju kompaniju da skladišti, održava ili daje kopije sadržaja koji dostavite i da ga menja, u skladu sa ovim uslovima.

Sadržaj koji pošaljete na forum pripada vama, a vi odlučujete koju dozvolu ćete dati drugima za to. Ali, u najmanju ruku, licencirate kompaniju za pružanje sadržaja koji šaljete na forum drugim korisnicima foruma. Ta posebna licenca omogućava kompaniji da kopira, objavljuje i analizira sadržaj koji pošaljete na forum.

Kada se sadržaj koji pošaljete ukloni sa foruma, bilo da ste vi ili od strane kompanije, posebna licenca kompanije prestaje kada posljednja kopija nestane iz sigurnosnih kopija, keša i drugih sistema kompanije. Druge licence koje primjenjujete na sadržaj koji pošaljete, kao što su licence Creative Commons, mogu se nastaviti nakon uklanjanja vašeg sadržaja. Te licence mogu drugima ili samoj kompaniji dati pravo da ponovo dijele vaš sadržaj putem foruma.

Drugi koji primaju sadržaj koji pošaljete na forum mogu prekršiti uslove pod kojima licencirate svoj sadržaj. Saglasni ste da kompanija neće biti odgovorna prema vama za te povrede ili njihove posljedice.

Vaša odgovornost

Saglasni ste da ćete obeštetiti kompaniju od pravnih tužbi drugih u vezi sa vašim kršenjem ovih uslova, ili kršenjem ovih uslova od strane drugih koji koriste vaš nalog na forumu. I vi i kompanija saglasni ste da ćete obavijestiti drugu stranu o svim pravnim zahtjevima za koje ćete možda morati da obeštetite kompaniju što je prije moguće. Ako vas kompanija ne obavijesti o pravnom zahtjevu blagovremeno, nećete morati da obeštetite kompaniju za štetu od koje ste mogli da se branite ili ublažite brzim obaveštenjem. Saglasni ste da dozvolite kompaniji da kontroliše istragu, odbranu i rešavanje pravnih zahteva za koje biste morali da obeštetite kompaniju i da sarađujete u tim naporima. Kompanija se slaže da neće pristati na bilo kakvu nagodbu koja priznaje vašu krivicu ili vam nameće obaveze bez vašeg prethodnog dogovora.

Odricanje od odgovornosti

Prihvatate sav rizik korištenja foruma i sadržaja na forumu. Koliko zakon dozvoljava, kompanija i njeni dobavljači pružaju forum kakav jeste, bez ikakve garancije.

Forum može hiperlinkovati i integrisati forume i usluge koje vode drugi. Kompanija ne daje nikakvu garanciju za usluge koje vode drugi ili sadržaj koji oni mogu pružiti. Korišćenje usluga koje vode drugi može biti regulisano drugim uslovima između vas i one koja koristi uslugu.

Ograničenja odgovornosti

Ni kompanija ni njeni dobavljači neće biti odgovorni prema vama za štetu zbog kršenja ugovora koju njihovo osoblje nije moglo razumno predvidjeti kada ste pristali na ove uslove.

Ukoliko zakon dozvoljava, ukupna odgovornost prema vama za potraživanja bilo koje vrste koja se odnose na forum ili sadržaj na forumu bit će ograničena na 50 USD.

Povratne informacije

Kompanija pozdravlja vaše povratne informacije i sugestije za forum. Pogledajte Kontakt sekciju ispod za načine kako nas možete kontaktirati.

Slažete se da će kompanija biti slobodna da djeluje na osnovu povratnih informacija i sugestija koje date, te da kompanija neće morati da vas obavijesti da su vaše povratne informacije korištene, da dobije vašu dozvolu za korištenje ili da vam plati. Slažete se da nećete slati povratne informacije ili prijedloge za koje smatrate da bi mogli biti povjerljivi ili vlasnički, vama ili drugima.

Prestanak

Vi ili kompanija možete raskinuti ugovor napisan u ovim uslovima u bilo kom trenutku. Kada naš ugovor prestane, prestaje i vaša dozvola za korištenje foruma.

Sljedeće odredbe ostaju do kraja našeg sporazuma: Vaš sadržaj, Povratne informacije, Vaše odgovornosti, Odricanja od odgovornosti, Granice odgovornosti, i Generalni uslovi.

Sporovi

Zakon će regulisati svaki spor u vezi sa ovim uslovima ili vašim korišćenjem foruma.

Vi i kompanija saglasni ste da ćete tražiti zabranu u vezi sa ovim uslovima samo na državnom ili saveznom sudu u gradu sa sporom. Ni vi ni kompanija nećete imati prigovor na nadležnost, forum ili mjesto u tim sudovima.

Osim traženja sudske zabrane ili zahtjeva u skladu sa Zakonom o kompjuterskim prijevarama i zloupotrebama, vi i kompanija ćete riješiti svaki spor obavezujućom arbitražom Američke arbitražne asocijacije. Arbitraža će slijediti AAA-ova pravila o komercijalnoj arbitraži i dopunske procedure za potrošačke sporove. Arbitraža će se desiti u city_for_disputes. Svaki spor ćete rješavati kao pojedinac, a ne kao dio grupne tužbe ili drugog zastupničkog postupka, bilo kao tužitelj ili član klase. Nijedan arbitar neće konsolidovati bilo koji spor sa bilo kojom drugom arbitražom bez dozvole kompanije.

Svaka arbitražna odluka će uključivati ​​troškove arbitraže, razumne advokatske naknade i razumne troškove svjedoka. Vi i kompanija možete uneti arbitražne odluke na bilo koji sud koji ima nadležnost.

Generalni uslovi

Ako je odredba ovih uslova neprovediva kako je napisana, ali se može promijeniti kako bi postala provediva, tu odredbu treba modificirati u najmanjoj mjeri potrebnoj da bi postala provediva. U suprotnom, tu odredbu treba ukloniti.

Ne možete ustupiti svoj ugovor sa kompanijom. Kompanija može ustupiti vaš ugovor bilo kojoj filijali kompanije, bilo kojoj drugoj kompaniji koja stekne kontrolu nad kompanijom ili bilo kojoj drugoj kompaniji koja kupuje imovinu kompanije u vezi sa forumom. Svaki pokušaj ustupanja protiv ovih uslova nema pravno dejstvo.

Ni korištenje bilo kojeg prava iz ovog Ugovora, niti odricanje od bilo kakvog kršenja ovog Ugovora, ne odriče se bilo kojeg drugog kršenja ovog Ugovora.

Ovi uslovi obuhvataju sve uslove sporazuma između vas i kompanije o korišćenju foruma. Ovi uslovi u potpunosti zamjenjuju sve druge ugovore o vašem korištenju foruma, pisani ili ne.

Kontakt

Pod ovim uslovima možete obavestiti kompaniju i poslati joj pitanja na adresu <mail@ludoa.ba>.

Kompanija vas može obavestiti pod ovim uslovima koristeći e-mail adresu koju ste dali za svoj nalog na forumu, ili postavljanjem poruke na početnu stranicu foruma ili stranicu vašeg naloga.

Izmjene

Kompanija je zadnji put ažurirala ove uslove 12. jula 2018. i može ponovo ažurirati ove uslove. Kompanija će objaviti sva ažuriranja na forumu. Za ažuriranja koja sadrže bitne promjene, kompanija se slaže da vam pošalje e-poštu, ako ste kreirali nalog i naveli važeću adresu e-pošte. Kompanija takođe može najaviti ažuriranja posebnim porukama ili upozorenjima na forumu.

Kada dobijete obavijest o ažuriranju ovih uslova, morate prihvatiti nove uslove kako biste nastavili koristiti forum.