Pravila foruma!

Pozdrav :wave:,
Kako bi forum održao određeni integritet i kvalitet sadržaja potrebno je da se svi pridžravamo nekih osnovnih pravila.

  1. Strogo je zabranjen bilo koji vid diskriminacije drugih korisnika! :zipper_mouth_face:
  2. Zabranjeno je širenje nacionalizma i rasizma! :baby: :baby:t2: :baby:t3: :baby:t6:
  3. Zabranjeno je javno proizavnje drugih korisnika, kao i psovanje u odgovorima na teme. :face_with_symbols_over_mouth:
  4. Zabranjeno je reklamiranje bilo kakvog vida kako u temama, tako i na profilima (osim ličnih web stranica). :link:
  5. Zabranjena je krađa sadržaja sa drugih foruma i portala! :exclamation:
  6. Zabranjeno je objavljivati vulgarne, pornografske, fašističke i šovinističke sadržaje (FOTO, VIDEO).

Pravila ćemo vremeno dopunjavati po potrebi.